De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste en meest invloedrijke werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland. We hebben zo’n 29.000 leden en zijn een partner waar de zorgsector niet omheen kan.

De LAD komt op voor de belangen van álle (aankomende) artsen in dienstverband – van coassistent tot arts in opleiding tot specialist (aios), van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast behartigen we de belangen van aanverwante beroepsgroepen, zoals apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici, en technisch geneeskundigen.