De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. Door het ruime ledenaantal van ruim 2300 kan de LVVP gewicht in de schaal leggen in de landelijke overleggremia. De belangrijkste voordelen op een rijtje:

 • Helpdesk
  Medewerkers van de LVVP staan van maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur voor u klaar om uw vragen per telefoon of per email te beantwoorden: 030 2364338 of bureau@lvvp.info.
 • Juridisch advies
  Het LVVP-bureau heeft weliswaar geen jurist in dienst, maar is wel op de hoogte van de voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten relevante wet- en regelgeving. Waar nodig kan het bureau terugvallen op juristen, gespecialiseerd in gezondheidsrecht van de VvAA, met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 • Vertaling relevante wet- en regelgeving
  De LVVP heeft de belangrijkste wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk vertaald naar handzame handreikingen en richtlijnen. Daarnaast zijn er voorbeeldbrieven en formulieren ontwikkeld die u direct kunt toepassen bij uw behandelingen.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflitsen
  Leden van de LVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de uitgebreide tweewekelijkse nieuwsbrieven en tussentijdse nieuwsflitsen, die per email worden toegezonden en op de website worden geplaatst. U blijft op de hoogte van alle relevante informatie!
 • Magazine
  Leden van de LVVP ontvangen elk halfjaar het onlinemagazine, waarin diverse vakmensen aan het woord komen over wisselende thema’s die relevant zijn voor de vrijgevestigde ggz-praktijkhouder.
 • Website
  De LVVP-site biedt zeer veel sectorspecifieke informatie, met een publiek deel en een besloten ledendeel (Mijn LVVP). Op de website wordt de actualiteit bijgehouden en worden achtergronden, (beleids-)documenten, informatie over zorgverzekeraars (contractering, vergoedingen), folders, hulpmiddelen en andere informatie geplaatst.
  Als service kunnen leden in diverse rubrieken gratis een annonce plaatsen.
 • Bijeenkomsten, congressen en cursussen
  De LVVP organiseert tweejaarlijks een congres, bijeenkomsten en cursussen over onderwerpen die van belang zijn voor uw praktijk en/of de beroepsuitoefening.
 • Workshop ‘Het starten van een eigen praktijk’
  Voor de opzet van een eigen praktijk biedt de LVVP een speciale workshop aan. Deelnemers kunnen daarmee het eerste jaar gratis instromen als lid van de LVVP.

Lees verder ….