LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban.

Versterking door het geven van informatie, scholing en training en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen.

Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking door het deelnemen aan werkgroepen, projecten en adviesraden.

De stem van mensen met een verstandelijke beperking zelf is onmisbaar en maakt grote indruk op beleidsmakers. Daar waar het echt nodig is, worden de mensen ondersteund door coaches. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.