De grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de ‘Mediatorsfederatie Nederland’. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de organisatie en de professionalisering van het mediatorsberoep.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche, dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden. Het MfN-register: het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

De Mediatorsfederatie Nederland heeft met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie de website www.mediationnederland.nl ontwikkeld. De website is onderdeel van de ‘campagne ter bevordering van mediation’ in het kader van de Innovatieagenda Rechtsbestel. Het doel van de website is het publiek meer bekend te maken met mediation.

Wie maken deel uit van Mediatorsfederatie Nederland?
De volgende grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de Mediatorsfederatie Nederland:

  • Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
  • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie mediation (NIP)
  • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
  • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
  • Vereniging van Mediators in het notariaat (VMN)
  • Vereniging van Mediators bij de Overheid (VMO)

MfN-register voor mediators
Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samenleving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties. Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).   

Lees hier meer over de MFN-Registermediator