De NAPA is een belangenorganisatie van en voor physician assistants. Op onze site vindt u alle informatie over deze relatief nieuwe beroepsgroep in de zorg, waaronder ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taakherschikking.

De NAPA wil de schakel zijn tussen patiëntorganisaties, artsenorganisaties en instellingen in de gezondheidszorg om in gemeenschappelijkheid een verantwoorde gezondheidszorg te bevorderen. De NAPA heeft als aandachtsgebieden: zorg van niveau, doelmatig, veilig en patiëntgericht, bevorderen door te streven naar een vertrouwde aanspreekpunt voor patiënten, betrouwbare kwaliteitswaarborgen, hoge patiëntwaardering, actuele en aantoonbare bevoegd- en bekwaamheid van haar zorgprofessionals en erkenning van de physician assistant als volwaardige professionele zorgverlener. En dat alles ten faveure van een betere en efficiëntere gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de patiënten.