NVKC: voorop in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek voor u!

NVKC: voorop in veilige en verantwoorde laboratoriumdiagnostiek voor u!

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie.

De NVKC werd opgericht in 1947 en is daarmee ’s werelds oudste wetenschappelijke beroepsvereniging op het gebied van de klinische chemie. De leden zijn geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie en zij die daarvoor in opleiding zijn. Binnen de vereniging zijn tal van commissies en werkgroepen actief rond een viertal thema’s: kwaliteit, opleiding/registratie, wetenschap/innovatie en beroep/bedrijf.

De NVKC vertegenwoordigt het medisch vakgebied klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde in de volle breedte alsmede de specialisten die daarin werken. Daarnaast behartigt de NVKC de beroepsbelangen die de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen om kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek te bieden.

NVKC is de gesprekspartner richting overheid, aanvragers, verzekeraars en patiëntenverenigingen betreffende alle aspecten van het domein klinische chemie en de professionaliteit van de leden

De NVKC is aangesloten bij de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), de wereldwijde International Federation for Clinical Chemistry (IFCC).

In Nederland maken we deel uit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Federatie van Medisch Laboratoriumspecialismen (FMLS) en de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa).