De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) is in 1973 opgericht en telt inmiddels meer dan 500 leden, waarvan 335 geregistreerd klinisch fysici en vier ereleden.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het vakgebied klinische fysica en het bevorderen van de maatschappelijke belangen van de vereniging en haar leden. Voor velen is de NVKF inderdaad een belangrijke bron van steun en professionaliteit, aangezien klinisch fysici vaak zelfstandig in een ziekenhuis zijn gepositioneerd, en de contacten met collega’s via de vereniging zijn voor velen een belangrijke mogelijkheid voor informatie-uitwisseling.

De activiteiten van de vereniging richten zich met name op twee aspecten: enerzijds het formuleren van arbeidsrechtelijke en arbeidsinhoudelijke eisen die aan en door een klinisch fysicus gesteld mogen worden. Anderzijds is er de opleiding: het organiseren en instandhouden van alles wat bevorderlijk is voor de opleiding in de klinische fysica en voor de professionele en wetenschappelijke vorming van de leden van de NVKF.

Het vakgebied Klinische Fysica

Als klinisch fysicus houdt jij je bezig met fysische methodieken die in de gezondheidszorg worden toegepast. Je houdt je bezig met stralingshygiëne, veiligheidsmanagement en risicoanalyses in de gezondheidszorg en je speelt een belangrijke rol bij de aanschaf van “hightech” medische apparatuur. De klinische fysica kent 5 specialisatiegebieden, te weten: algemene klinische fysica, nucleaire geneeskunde , radiotherapie, audiologie/videologie en radiologie.