De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is sinds 1930 dé beroepsvereniging van en voor alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten.

De vereniging is een gezaghebbende en dynamisch opererende partij binnen het ggz-veld, die de belangen van psychotherapeuten behartigt en de ontwikkeling van de psychotherapie wil stimuleren. In 1997 wees de minister van VWS de NVP aan als ‘het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid voor alle zaken betreffende het BIG-beroep psychotherapeut’.

Kwaliteitsregister Psychotherapie

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor de kwaliteit van de psychotherapeut. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. Wie geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Psychotherapie mag bijvoorbeeld op de eigen website het speciale beeldmerk voeren. Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is zonder winstoogmerk opgezet; het is een service van de NVP aan haar leden en andere psychotherapie aanbieders.

Aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiaters) die als zodanig staan opgenomen in het BIG-register kunnen zich registeren. Ook wie nog maar net in het BIG-register staat, kan zich aanmelden voor het kwaliteitsregister.

Het register is afgestemd op de eisen voor herregistratie voor de klinisch psycholoog, de psychiater en diverse psychotherapieverenigingen. Er wordt gewerkt met een stelsel van accreditatie.

Een registratie in het BIG-register geeft aan dat u bevoegd bent om uw beroep uit te oefenen. Een registratie in het Kwaliteitsregister Psychotherapie geeft aan dat u bekwaam bent om uw beroep uit te oefenen.