De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is opgericht in 1907.

NVTG is een vereniging voor global health-professionals. We dragen met ruim 900 leden actief bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. We zetten ons in voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. Iedereen met een professionele belangstelling voor global health en tropengeneeskunde kan lid worden van onze vereniging. Lees verder op onze site.

Daarnaast biedt de NVTG een platform voor professionals en geïnteresseerden in internationale gezondheidszorg. Tevens levert ze een belangrijke bijdrage aan het op de politieke agenda zetten van internationale samenwerking, en duurzame ontwikkeling met betrekking tot internationale gezondheidszorg.

De NVTG is de vereniging voor een breed scala professionals, zoals paramedici, epidemiologen, sociologen en anderen, die met hun expertise bijdragen aan kennis en uitvoering van global health.