Hét platform voor kwaliteitsmanagement
NNK wordt door de beroepsgroep, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid gezien als hét platform voor kwaliteitsmanagement. Onder kwaliteitsmanagement wordt verstaan het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties.

De doelgroep van NNK omvat:

  • Directies van bedrijven en organisaties waar aandacht is voor kwaliteit in brede zin (good management practices) 
  • Kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement in de praktijk toepassen 
  • Wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement
  • Nederlandse overheid die behoefte heeft aan beleidsadvies over kwaliteitsmanagement vanuit het werkveld.

Normen en waarden (Code of Conduct)
Het NNK is een kennisnetwerk. Dit betekent dat leden er kennis kunnen halen. Halen is echter alleen mogelijk als er ook wordt gebracht. Van de personen die via het NNK lidmaatschap deel willen uitmaken van het netwerk wordt dan ook verwacht dat zij:

  • zich actief opstellen door een bijdrage te leveren aan NNK-activiteiten en werkgroepen/ commissies en door te reageren op vragen van het bestuur en commissies/werkgroepen. 
  • zich kenbaar maken door hun profiel in te vullen op de website van het NNK zodat medeleden contact kunnen leggen.
  • medeleden belangeloos antwoord geven op vakgebiedvragen.
  • actief de website gebruiken als communicatiemiddel met bestuur, commissies, werkgroepen en medeleden.