De Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF) heeft als doel het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden alsmede het bevorderen van het onderling contact. Via onze site kunt u zich informeren over de opbouw van de vereniging, de activiteiten die de vereniging organiseert enzovoorts. Leden, donateurs en leerling laboranten KNF kunnen zich aanmelden via de knop “inloggen”. Voor aangemelde leden heeft de website extra functionaliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s worden bekeken en belangrijke bestanden worden gedownload. Verder staan er alle nieuwsbrieven, stageverslagen, digitale versies van hoofdlijnen en informatie over de opleiding.

Wat doet een Laborant KNF?

Als laborant klinische neurofysiologie (laborant KNF) werk je op de afdeling Neurologie van een ziekenhuis. In deze specifieke tak van de medische diagnostiek, doe je onderzoek dat gericht is op het opsporen van stoornissen in het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel, de spieren en de bloedvoorziening van de hersenen.

Een laborant klinische neurofysiologie (laborant KNF) werkt veelal zelfstandig en met behulp van geavanceerde elektronische apparatuur. Denk aan de elektro-encefalograaf, waarmee grafieken van de hersenactiviteit, zogeheten EEG’s, worden gemaakt. Bij dit onderzoek breng je elektroden aan op de hoofdhuid van de patiënt en verricht je metingen.

Bij de verschillende onderzoeken krijg je te maken met uiteenlopende patiënten van alle leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld met epilepsiepatiënten bij wie gecheckt moet worden of de medicijnen nog voldoen, bij bewusteloze slachtoffers van een ongeluk of bij mensen die zo vaak last hebben van migraine dat de oorzaak een hersenafwijking zou kunnen zijn.

Elk onderzoek omvat het meten, registreren, analyseren en beschrijven van neurofysiologische fenomenen en van mogelijke afwijkingen hiervan. Deze onderzoeken vinden doorgaans plaats op de afdeling klinische neurofysiologie van een academisch, algemeen of specialistisch ziekenhuis.

Daarnaast wordt, afhankelijk van het soort ziekenhuis, onderzoek verricht in de operatiekamer, op de afdeling intensive care of verpleegafdeling. De meeste van deze onderzoeken kosten nogal wat tijd. Willen ze optimaal verlopen, dan vraagt het, naast vaktechnische kennis, veel inzicht en tact van je.

Bij de onderzoeken moet je de toestand van de patiënt voortdurend in de gaten houden en adequaat naar de situatie handelen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je de patiënt uitlegt wat er gaat gebeuren en dat je hem gerust stelt. Sociale vaardigheden en zorgvuldigheid zijn dus onmisbare eigenschappen voor een laborant KNF.