De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners – NVvPO is de belangenbehartigingsorganisatie voor praktijkondersteuners. Alle praktijkondersteuners, zowel POH-S als POH-GGZ, kunnen lid worden van de NVvPO. Ons beleid is erop gericht alle praktijkondersteuners, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. Dat doen we door hen van noodzakelijke informatie te voorzien – onder meer via deze website – maar ook in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg.