De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is in vijfentwintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is.

Onze leden

…zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten. Op dit moment zijn er 100 zorginstellingen lid van de NVZ.

Ons doel

…is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die onze leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt.

Wij helpen

…hieraan mee door beleid te ontwikkelen; door uit te spreken hoe ziekenhuizen over belangrijke ontwikkelingen in de zorg denken; door uitleg te geven aan de politiek; en door het initiatief te nemen veldpartijen en stakeholders bij elkaar te brengen om samen tot praktische en hanteerbare oplossingen te komen die in de zorgsector spelen.

Opgericht

…op 19 december 1991. Het zorglandschap is sinds die tijd sterk veranderd. De meest in het oog springende verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is de NVZ nu belangrijk.

Zorg voor 2020

…is het strategiedocument van de NVZ. De NVZ spreekt hierin een stevige ambitie uit voor de komende jaren. De branche wil excellente patiëntenzorg blijven bieden en de sterke positie in Europa behouden.

Lees verder op NVZ.nl