De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Daarnaast ondersteunen wij onze leden met hun kennisontwikkeling, bijvoorbeeld via trainingen en digitaal via verschillende tools en NVZ Kennisnet.

De NVZ is uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is.

Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten.