De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), opgericht in 1999, is de wetenschappelijke vereniging voor geriaters (in opleiding) en als zodanig aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden het specialisme Klinische Geriatrie betreffend.

Missie

De NVKG heeft als missie kwalitatief hoogwaardige (poli)klinische medische zorg te bieden aan alle kwetsbare ouderen in zowel de algemene en academische ziekenhuizen als de GGZ instellingen.

Visie

De visie van de NVKG wordt uiteengezet rondom vijf kernonderwerpen die de vereniging heeft gekozen. De eerste drie onderwerpen gaan over de zorg rond de kwetsbare oudere, de laatste twee onderwerpen hebben meer betrekking op de vereniging. Per onderwerp worden belangrijke doelen benoemd en jaarlijks in een concreet jaarplan uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op onze site.