De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (Netherlands Society for Plastic Surgery), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. De vereniging telt 289 gewone leden (plastisch chirurgen) en 103 aspirant-leden (arts in opleiding tot specialist).

De vereniging heeft twee doelen:

  1. het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie
  2. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

  1. het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg;
  3. het samenwerken met aanverwante organisaties, zowel nationaal als internationaal;
  4. het bevorderen van voorlichting op elk terrein van de plastische chirurgie;
  5. alle andere wettige middelen welke tot het boven omschreven doel kunnen leiden