De Federatie voor Gezondheid – NPHF verenigt meer dan 50 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking. De NPHF bestaat uit fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven. Organisaties die zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. De laatste jaren zijn hier ook verschillende organisaties bijgekomen die meer op zorg georiënteerd zijn.

De NPHF Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.