Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) is de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg.

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

De STZ-ziekenhuizen staan samen garant voor betere zorg. Topklinische opleidingsziekenhuizen werken samen aan de beste kwaliteit ziekenhuiszorg. Deze ziekenhuizen bieden patiënten hoogwaardige topklinische zorg en verzorgen de opleidingen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Daarnaast onderscheiden STZ-ziekenhuizen zich middels patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Alle leden van de STZ moeten voldoen aan strenge toelatingscriteria. Deze criteria worden iedere vijf jaar gecontroleerd middels een visitatie, wanneer nodig wordt ook tussentijds gevisiteerd.

De vereniging wordt ondersteund door een directeur en enkele beleidsadviseurs, die bureau houden aan de Oudlaan in Utrecht. De leden van de STZ komen vijf maal per jaar bij elkaar tijdens een algemene ledenvergadering. De diverse thema’s zijn verdeeld onder 5 bestuurders en 5 medisch specialisten die het bestuur van de STZ vormen.

Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Kijk voor meer informatie op onze site.