Sociaal werk: keihard nodig!

Sociaal Werk Nederland is een vereniging met leden die werken in het brede sociale domein en in deelgebieden als:

  • Sociaal werk
  • Inclusieve Samenleving & Participatie
  • Vrijwillige Inzet, Actieve Burgers & Vrijwilligerswerk
  • Maatschappelijk werk
  • Maatschappelijke opvang
  • Peuterwerk & Opvoedondersteuning
  • Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)
  • Wmo, Ouderen en langdurige zorg

Waar staat de branche voor?

De missie van de branche is het versterken van de zelfredzaamheid en sociale omgeving van burgers en buurten. De branche is dé uitvoerder van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning). De Wmo legt de nadruk op het leggen van verbindingen tussen burgers, op wederkerigheid en op alle mogelijke manieren van participeren. Sociaal werk is de noodzakelijke schakel voor lokale en landelijke overheden om het sociaal functioneren van burgers, groepen burgers en buurten te bevorderen.

Lees verder ….