Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) is de belangenorganisatie die de belangen van alle Nederlandse co-assistenten behartigt. Het is opgericht met als doel het onderwijs in de masterfase van geneeskunde te verbeteren. Veel tekortkomingen in deze fase van de studie spelen op landelijk niveau. Daarom is een faculteitsoverstijgende aanpak noodzakelijk. Om dit te faciliteren werd het LOCA in het leven geroepen.