Stichting LESI zorgt voor wetenschappelijke reflectie op sociale interventiepraktijken, maakt de resultaten daarvan toegankelijk voor de praktijk en stimuleert de wisselwerking tussen theorievorming en praktijk. Stichting LESI wil bereiken dat

  • sociale interventies beter aansluiten bij de behoeften en problemen waarvoor ze zijn bedoeld;
  • sociale interventiepraktijken meer werkingskracht krijgen;
  • er een betere verbinding ontstaat tussen de behoefte van burgers/cliënten en het handelen van professionals, managers, bestuurders en opleiders;
  • de kennis over sociale interventies binnen organisaties beter wordt benut.