De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en heeft ongeveer 300 leden. Het grootste deel van de leden is arts voor verstandelijk gehandicapten (hierna AVG) of AVG in opleiding. De overige leden zijn bijvoorbeeld basisarts, huisarts, of jeugdarts.