De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers en telt ongeveer 1000 leden.

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen.
De Beroepsstandaard geestelijk verzorger (2015) omschrijft het kortweg als volgt:

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Welke achtergrond heeft een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen op universitair masterniveau of hbo-masterniveau.

Hun bevoegdheid ontlenen zij ófwel aan zending door een maatschappelijk erkend levensbeschouwelijk genootschap, (zoals o.a. de levensbeschouwelijke genootschappen die de overheid erkent voor de zending van geestelijke verzorgers die bij haar in dienst zijn), ófwel aan een machtiging door de Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV). Geestelijk verzorgers met een zending vanuit een levensbeschouwelijk genootschap zijn bevoegd om als representant van deze gemeenschap op te treden.

De VGVZ hecht veel waarde aan voortgaande professionalisering van het beroep. De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) houdt zich (o.a.) bezig met de accreditatie van opleidingen en nascholing.
Registratie in het beroepsregister SKGV garandeert dat de geestelijk verzorger kennis en vaardigheden op peil houdt door gerichte na- en bijscholing.

Lees verder …