De NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg – is met ruim 800 leden, circa tweederde van de huidige werkzame bestuurders, dé beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

De activiteiten van de vereniging hebben in de eerste plaats betrekking op ondersteuning voor het professioneel functioneren. Als de beroepsvereniging van bestuurders maken we in het maatschappelijke debat de meerwaarde van de bestuurdersfunctie zichtbaar en leveren een bijdrage aan het intrinsieke belang, de statuur en het gezag van de functie. Naast de dienstverlening voor het professioneel effectief handelen heeft de vereniging ook een uitgebreid assortiment diensten dat meer is gelegen in de sfeer van de belangenbehartiging.

De NVZD verenigt eindverantwoordelijke bestuurders die belast zijn met het beheren of besturen van een toegelaten instelling als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of een instelling die direct verbonden is met de reguliere zorg. In principe voor alle bestuurders en uit alle sectoren van de zorg: de ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg; en verder in toenemende mate georganiseerde samenwerkingsverbanden uit de eerste lijn en van allerlei innovatieve “tussenvoorzieningen”.

Wij werken samen met de vereniging voor hoger management in de zorg, VHMZ en de vereniging van oud bestuurders, Nestores.