De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk Schakelpunt). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van het huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet.

Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt. In overleg met de patiëntenfederatie NPCF, de koepelorganisaties van zorgverleners, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers werkt VZVZ ook aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’.