De VV&H streeft naar integratie van klassieke homeopathie in de verloskunde. Homeopathie is een belangrijke en veilige behandelwijze bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraambed en het pasgeboren kind. Binnen de vereniging willen wij als medisch beroepsbeoefenaar specifieke kennis t.a.v. verloskunde en homeopathie delen en samen borg staan voor een optimale begeleiding van onze cliënten.

In samenwerking met de Homeopathie Academie Nederland (HAN) organiseert VV&H een modulaire post-HBO opleiding: Homeopathie en Verloskunde. De studie is erkend door de NVKH (Landelijke Beroepsvereniging Klassieke Homeopathie). Ook de KNOV heeft de opleiding geaccrediteerd voor 16 uur onder categorie A “bij- en nascholing” en 60 uur onder categorie D “overige deskundigheidsbevordering”. Na afloop van deze opleiding is de verloskundige in staat zelfstandig te functioneren als professioneel homeopathisch verloskundige.