De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een onafhankelijke vereniging van ouderraden, mezeggenschapsraden en scholen in primair en voortgezet onderwijs. Veel ouders en leerkrachten zijn persoonlijk lid omdat zij de doelstelling en activiteiten van de VOO belangrijk vinden.

Elke dag zetten wij onze expertise in voor onze 2.500 leden (scholen, MR’en, ouderraden en schoolbesturen) en 4.000 persoonlijke leden. Omdat wij vinden dat de medezeggenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten in het (openbaar) onderwijs een groot goed is. En omdat de kernwaarden van het openbaar onderwijs ons na aan het hart liggen. De openbare school bereidt kinderen voor op een leven in vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Het versterken van de medezeggenschap van ouders, personeel en leerlingen is onze missie. Dus als u werkt op school of een (klein)kind heeft op school: word lid!