De VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten) verenigt beroepsuitoefenaars in het bezit van een wettelijk erkend diploma.

Zij heeft tot doelstelling de beroepsbelangen te behartigen, te verdedigen, het beroep bekend te maken en te promoten naar het grote publiek, de overheid, artsen, andere gezondheidsmedewerkers en de voedingsindustrie toe.

Tevens staat de VBVD in voor navorming van de leden via het organiseren van bijscholingen, uitgeven van een tweemaandelijks vaktijdschrift en allerhande publicaties.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. de belangen van de leden optimaal te behartigen en te verdedigen bij private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties
  2. de diëtist nog beter kenbaar te maken bij het grote publiek, onder meer door de ‘week van de diëtist’
  3. het beroep ‘diëtist’ te beschermen: het verstrekken van voedings- en dieetadvies is exclusief voorbehouden aan houders van een diploma professionele bachelor in voedings- en dieetkunde
  4. de nieuwe tendensen en ontwikkelingen op gebied van voeding en diëtetiek op te volgen en deze via permanente vorming, bijscholingen, studiedagen, het tijdschrift naar de leden over te brengen