V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) is dé beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland. Van de ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden zijn er meer dan 90.000 lid van V&VN. We stellen onze beroepsgroepen in staat hun beroep professioneel en met trots en passie uit te oefenen.

Met ruim 70 collega’s werkt het bureau van V&VN dagelijks aan het realiseren van belangrijke doelen voor onze leden en onze beroepsgroep. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak.

De beroepsvereniging V&VN is ook dé belangen- behartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner. De afdeling heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. andere beroepsverenigingen, huisartsen- en patiëntenorganisaties.

Dit doen we door middel van:

 • ons vakblad ‘De Praktijk’;
 • ons jaarlijkse landelijke congres, gehouden op de 3de donderdag van september;
 • het jaarlijkse Quadriceps-symposium in samenwerking met vier gerelateerde beroepsverenigingen;
 • het ontwikkelen van een actueel beroepscompetentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner;
 • het onderhouden van contact met netwerkcoördinatoren uit het hele land;
 • het organiseren van expertmeetings over het bevorderen van kwaliteit en competenties met diverse hogescholen.
 • de website: praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl en www.platformouderenzorg.nl

We werken bovendien samen met:

 • de beroepsverenigingen voor doktersassistenten (NVDA), diabetesverpleegkundigen (EADV), longverpleegkundigen (V&VN Longverpleegkundigen) en hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV);
 • verschillende (huis)artsenorganisaties (CAHAG, DIHAG, LHV, NHG, Verenso) en patiëntenorganisaties;
 • de Long Alliantie Nederland (LAN), Platform Vitale Vaten, Nederlands Diabetes Federatie, Partnerschip Stoppen met Roken;
 • de voorbereidingscommissie voor de cao-onderhandelingen;
 • zorgverzekeraars.

Een beroepsvereniging kan veel kracht uitstralen en invloed uitoefenen. Onze kracht neemt toe als we kunnen spreken uit naam van een grotere groep praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Het is daarom van belang dat jij ook lid wordt!

Het Kwaliteitsregister V&V
Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar. Als je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister V&V, kun je zelf beslissen wie je inzage geeft in jouw register. Lees verder ….