Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behartigt sinds 1990 de belangen van 171 (kandidaat-)leden, die samen 337 vestigingen door heel Nederland hebben. Klinieken met een ZKN-keurmerk leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. Dit kan zowel verzekerd als niet-verzekerd zijn en wordt intra- en extramuraal aangeboden. Omdat ze zich focussen op specifieke patiëntengroepen is de zorg doelmatig en van hoge kwaliteit.

Kenmerkend voor ZKN-klinieken is het innovatieve en ondernemende karakter. Dit hebben zij te danken aan vernieuwende behandelwijzen en de vooruitstrevende wijze waarop zij proces en organisatie hebben ingevuld. Niet voor niets is zorgvernieuwend Nederland bij ZKN aangesloten.

ZKN-leden hebben allemaal het ZKN-keurmerk. Het ZKN-keurmerk bestaat in 2016 tien jaar. Het staat voor medische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, geen wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

Elk jaar controleren de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) of de ZKN-klinieken voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Klinieken met een ZKN-keurmerk zijn voorlopers in de zorg.