Wat doet het Zorginstituut Nederland?

  • Verzekeringen: Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ.
  • Pakket: Het Zorginstituut adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket.
  • Kwaliteit: Het Zorginstituut ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg.
  • Beroepen & Opleidingen: Het Zorginstituut adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Lees meer op onze site.