Al dertig jaar biedt de RINO een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk. De RINO richt zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in een eigen praktijk: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar uiteraard kunnen ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen bij ons terecht. Klik hier voor ons totale aanbod.

Uitgelichte opleiding

Systeem Therapeutisch Werker (STW)

De éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker conform register NVRG. De STW’er heeft minimaal een HBO vooropleiding. De STW’er kan werkzaam zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

De STW’er staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

Als relatiedeskundige zoekt de STW’er de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij een hulpvraag. Gezamenlijk wordt er gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.
Altijd wordt er oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

Omvang van de opleiding STW
De opleiding bestaat uit een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie bijeenkomsten. De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 24 uur groepssupervisie.

Er zijn zeventien lesdagen van half tien tot vier uur, met een half uur pauze tussen de middag. Vanaf de vijfde lesdag vindt er twaalf keer, aansluitend, een groepssupervisie plaats, van half vijf tot half zeven. Aan een supervisiegroep nemen steeds vier cursisten deel.

Lees verder op onze site.