CBKO – Academie voor Reflexologie

En bij- en nascholingsinstituut voor voetreflex- en massagetherapeuten

Onze lessen zijn gebaseerd op een holistische visie: de mens als totaliteit: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je leefwijze, eetpatroon, erfelijke factoren, omgevingsfactoren en het emotionele welbevinden bepalen hoe je als mens functioneert. Al deze aspecten komen in de lessen aan bod.

Opleiding Reflexologie

Reflexologie is een vorm van behandelen, waarbij je door het geven van een prikkel het fysieke en emotionele welbevinden van je cliënt kunt beïnvloeden. Reflexologie werkt holistisch, d.w.z. lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te veel emotionele belasting, zoals langdurige spanning of stress, kan een fysieke reactie geven zoals hoge spierspanning in de schouders, pijn in de rug of hoofdpijn.

Tijdens deze 4 jarige opleiding word je opgeleid tot Reflexoloog. Na de opleiding en diplomering ben je therapeut. Je wordt in staat geacht je cliënten adequaat te kunnen begeleiden door gebruik te maken van de fysieke prikkel (reflexologie) en van coachvaardigheden.

Tijdens de colleges en intervisiemomenten zijn de docenten en je studiegenoten een belangrijke spiegel. Leren doe je samen, van én met elkaar. Door de jaren heen leer je jezelf zo steeds beter kennen. Hierdoor wordt het je steeds duidelijker wat wel en niet bij je past en hoe jij vorm wilt gaan geven aan het therapeutschap.

Het 1e, 2e en 3e studiejaar hebben 20 collegedagen, het 4e jaar heeft er 22. Naast deze lesdagen verwachten we dat je veel oefent in een intervisiegroep. Naast het oefenen van de aangeboden technieken zullen er ook regelmatig opdrachten gegeven worden die in een intervisiegroep voorbereid moeten worden.

Onze lessen zijn afwisselend en uitdagend. We maken hierbij gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en gebruiken verschillende werkvormen. Hierdoor leer je de verbanden te zien tussen de organen en systemen in het lichaam. Je leert bij ons geen standaard protocollen: je leert om te kijken naar en je af te stemmen op de persoon die tegenover je zit. Hierdoor is elke behandeling die je geeft anders!

Toelating en vrijstelling
Om te kunnen studeren op HBO niveau moet je in het bezit zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heb je dit niet, maar ben je wel voldoende gemotiveerd en heb je de nodige levenservaring, dan kun je een toelatingsgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De kosten van dit toelatingsgesprek bedragen € 50,-. Bij inschrijving voor de opleiding wordt dit bedrag in mindering gebracht op de inschrijfkosten.

We stellen geen specifieke leeftijdsgrens. Ervaring leert echter wel dat je, om anderen op een volwassen manier te kunnen begeleiden, minimaal 21 jaar moet zijn.

Lees verder op onze site

Klik hier voor ons bij- en nascholingsprogramma

Vragen?

Neem dan contact met ons op.