Cure-Care-Development-logoCure & Care Development (CCD) biedt een kwalitatief hoogstaand opleidings- en cursusprogramma aan voor zorgprofessionals in de (geestelijke) gezondheidszorg. Ons motto is ‘Evidence based opleiden met oog voor de praktijk’. 

Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de (geestelijke) gezondheidszorg door het bij elkaar brengen van hooggekwalificeerde docenten en professionals. Onze kernwaarden zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en passie. CCD vindt hospitality een essentieel onderdeel van haar dienstverlening. We zijn erop gericht de scholing voor zowel docenten als cursisten op een professionele, vriendelijke, behulpzame en voorkomende wijze te organiseren en aan te bieden.

Uitgelichte opleiding

Opleiding Gezondheidzorgpsycholoog

brochure-CCD-GZ-opleidingDe opleiding tot Gezondheidzorgpsycholoog bij CCD heeft drie belangrijke pijlers:
1. Er wordt opgeleid voor de diagnostiek en behandeling van lichte tot en met ernstige psychische aandoeningen;
2. Er wordt ingespeeld op de behandelpraktijk van de praktijkinstellingen;
3. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn sterk verankerd in de opleiding.

Klik hier en ontvang de brochure direct in je mailbox!

Praktische informatie
De opleiding vindt daar plaats wat vanuit de aanmeldingen gezien de beste locatie is. Dat kan onze eigen locatie in Arnhem zijn, maar het kan zeker ook in een andere plaats worden georganiseerd. Dit stemmen wij af met de praktijkopleidingsinstellingen die de kandidaten bij ons aanmelden.
De kosten voor de opleiding bedragen € 18.650,- excl. literatuur. De literatuur bedraagt naar schatting € 1.000,-. Het cursorisch onderwijs vindt, gedurende twee jaar, één dag per week plaats.

Praktijkonderwijs
Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

  • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
  • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

Indien gewenst kan CCD voor de praktijkopleidingsinstelling de supervisie organiseren. Hiervoor worden dan aparte afspraken gemaakt. De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%). Verwacht wordt dat tenminste 100 uur van de praktijkopdrachten besteed kan worden tijdens werktijd.

Direct inschrijven
Inschrijving voor 2021 is geopend! Praktijkopleidingsinstellingen kunnen nu hun GZ opleidingsplekken aanvragen bij CCD voor het jaar 2021. Je kunt hiervoor een mail sturen naar Masha Sanders- van Meeteren (projectcoördinator) – m.sanders-vanmeeteren@curecare.nl

Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Klik hier voor ons actuele opleidings- en cursusaanbod