Technische-Universiteit-Eindhoven-logo-2-1.De TU/e biedt tweejarige post-master ontwerpersopleidingen aan (PDEng). Net als bij de promotie krijg je de status van TU/e-werknemer als je voor de opleiding wordt geselecteerd. Deze opleidingen leiden op tot een Professional Doctorate in Engineering (PDEng-graad) en worden verzorgd onder de vlag van 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, een gezamenlijk initiatief van de vier Nederlandse technische universiteiten. Deze opleidingen zijn ook een deel van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e; www.tue.nl/smpee). Het doel van deze school is jonge, technologische professionals op te leiden om te werken binnen de gezondheidszorg.

Post-Master Clinical Informatics

De ontwerpersopleiding Klinische Informatica heeft als doel mensen met een technologische of bedrijfskundige achtergrond op te leiden voor het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van informatie-oplossingen in de zorg. Klinisch Informatici bereiken transformatie en optimalisatie van zorg, door analyse, ontwerp, implementatie, ondersteuning en evaluatie van (configuraties van) informatie-oplossingen. Deze oplossingen bevorderen  de gezondheid, individueel en collectief; verbeteren de zorg: kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid; gunnen de patiënt meer zelfstandigheid en initiatief; en optimaliseren de arts-patiënt relatie.

Deze opleiding wordt uitgevoerd met zorginstellingen door heel Nederland. Gemiddeld zijn er tien instellingen bij een jaargang betrokken. Klik hier voor het instroomprofiel voor de Opleiding
Klinische Informatica. De ontwerpersopleiding Klinische Informatica wordt alleen in het Nederlands aangeboden en richt zich ook alleen op zorginstellingen in Nederland. Lees verder ….

Kader
Gedurende de ontwerpersopleiding Klinische Informatica is aandacht voor de volgende drie hoofdblokken:

  • Ontwerpvaardigheden: van een klant wens, via specificatie, het afwegen van alternatieven komen tot een ontwerp van een informatiesysteem dat aan de oorspronkelijke klantwensen voldoet.
  • Professionele vorming: leren werken in de (complexe) klinische omgeving
  • Kennis: het opdoen van relevante kennis voor het domein van de klinisch informaticus

Locatie
Vanaf het begin van de opleiding werken de klinisch informatici i.o. in een zorginstelling. Dit is essentieel omdat klinisch informatici intensief moeten samenwerken met veel zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Gemiddeld is dit 4 dagen per week. Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e) op een vaste dag in de week in Eindhoven. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de opleidingsziekenhuizen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen op het terrein van de klinische informatica en leren ze die op te lossen. Gemiddeld is dit 1 dag per week. Lees verder …

Solliciteren

Elk jaar start in de periode maart/april de wervingsprocedure voor het volgende opleidingsjaar van de opleiding Clinical Informatics. De opleiding start in oktober. Voor vacatures kunt u kijken op de vacaturepagina van SMPE/e.