Technische-Universiteit-Eindhoven-logo-2-1.De TU/e biedt tweejarige post-master ontwerpersopleidingen aan (PDEng). Net als bij de promotie krijg je de status van TU/e-werknemer als je voor de opleiding wordt geselecteerd. Deze opleidingen leiden op tot een Professional Doctorate in Engineering (PDEng-graad) en worden verzorgd onder de vlag van 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, een gezamenlijk initiatief van de vier Nederlandse technische universiteiten. Deze opleidingen zijn ook een deel van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e; www.tue.nl/smpee). Het doel van deze school is jonge, technologische professionals op te leiden om te werken binnen de gezondheidszorg.

Post-Master Qualified Medical Engineer

De ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer heeft als doel mensen met een achtergrond in (Bio)Medical Engineering (of daaraan verwant) op te leiden tot effectieve (technologische) ontwerpers binnen de zorg. Qualified Medical Engineers ondersteunen zorgprofessionals in het robuust en veilig introduceren van nieuwe (geavanceerde) technologieën in de dagelijkse zorg. Zij zorgen ook dat deze technologie op lange termijn goed en veilig wordt ingezet. QME’s (i.o.) zijn werkzaam bij zorginstellingen verspreid over heel Nederland en dragen bij aan de verbetering en optimalisatie van zorgprocessen door het adequaat toepassen van medische technologie. De opleiding is typisch “hospital-based, university-managed”: d.w.z., de trainee werkt vanaf dag één van de opleiding in het opleidingsziekenhuis en past theorie en vaardigheden van cursussen, workshops en trainingen direct toe in de klinische praktijk (in de vorm van casussen, projecten, e.d.).

SMPEe: Máxima Medisch Centrum Veldhoven: foetale ECG-meting op couveuseafdeling met QME (Qualified Medical Engineer) Charlotte Lommen

Deze opleiding is in het Nederlands, daarom is een Nederlands niveau van C1 of C2 vereist. Deze opleiding wordt uitgevoerd met zorginstellingen door heel NederlandLees verder …

Kader
Gedurende de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer is aandacht voor de volgende drie hoofdblokken:

  • Ontwerpvaardigheden: van een klantwens, via specificatie, het afwegen van alternatieven komen tot een ontwerp van een (technologische) oplossing die aan de oorspronkelijke klantwensen voldoet.
  • Professionele vorming: leren werken in de (complexe) klinische omgeving.
  • Kennis: het opdoen van relevante kennis voor het domein van de Qualified Medical Engineer.

Het profiel is hier verder uitgewerkt.

Locatie
Vanaf het begin van de opleiding werken de Qualified Medical Engineers i.o. in een zorginstelling. Dit is essentieel omdat ze intensief moeten samenwerken met veel zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Gemiddeld is dit 4 dagen per week. Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e) op een vaste dag in de week in Eindhoven. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de opleidingsziekenhuizen, leren de trainees ook veel van elkaar. Gemiddeld is dit 1 dag per week. Lees verder ….

Solliciteren

Starttijd opleiding is afhankelijk van beschikbare projecten. We zoeken altijd naar de optimale match tussen de wensen en behoeften van de zorginstelling en de kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van kandidaten. Opleidingsplaatsen worden geworven bij zorginstellingen en bedrijven. Wanneer er plaatsen beschikbaar zijn worden daarvoor specifieke vacatures uitgezet (op de website van SPME/e, de TU/e en in landelijke media). Kandidaten dienen de Nederlandse taal uitstekend te beheersen (Niveau C1 of C2). Actuele vacatures kunt u vinden op de vacaturepagina van SMPE/e.

Opleidingsplaatsen kunnen ook ingevuld worden met eigen kandidaten van deelnemende zorginstellingen en bedrijven. Wilt u zich als medewerker van een zorginstelling of bedrijf verder ontwikkelen tot QME-professional? Neem dan contact met ons op! Download hier de folder.

foto: SMPEe: Máxima Medisch Centrum Veldhoven: foetale ECG-meting op couveuseafdeling met QME (Qualified Medical Engineer) Charlotte Lommen