Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) werken over de hele wereld onder vaak moeilijke omstandigheden samen met lokale gezondheidswerkers. Ze komen tal van medische en praktische problemen tegen die om specifieke deskundigheid vragen. Zij hebben leren omgaan met het groeiende aantal gezondheidsproblemen waarbij globalisering, migratie en een ongelijke verdeling van de toegang tot gezondheidszorg een belangrijke rol spelen.

Allround deskundigheid

Artsen internationale gezondheidszorg bezitten een unieke combinatie van vaardigheden, resultaat van de moeilijke omstandigheden waarin zij in het buitenland hebben moeten werken: afgelegen regio’s met zeer beperkte voorzieningen, vluchtelingenkampen, conflictgebieden et cetera. Deze artsen:

  • zijn generalisten, met kennis en vaardigheden op het gebied van diagnose en behandeling van basale chirurgische en gynaecologische problemen;
  • beschikken over kennis van de aard, preventie en behandeling van ernstige besmettelijke ziektes, zoals hiv en ebola, en van een groot aantal armoede-gerelateerde ziektes;
  • weten met weinig middelen effectieve oplossingen te bewerkstelligen;
  • zijn in staat om lokale gezondheidswerkers op te leiden, zoals artsen en verloskundigen;
  • zijn vertrouwd met het werken in andere culturen;
  • brengen bij terugkeer naar Nederland veel kennis mee op het gebied van internationale gezondheidszorg en gezondheidskwesties rond migratie.

De postacademische opleiding AIGT

De postacademische opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) biedt artsen de kennis en vaardigheden die hen in staat stellen waardevol werk te verrichten binnen de internationale gezondheidszorg. De opleiding, voorheen bekend als opleiding tot tropenarts, vertegenwoordigt vele decennia aan ervaring en kennis en is uniek in de wereld. De huidige opleiding heeft zich door de jaren heen en doorontwikkeld  komt tegemoet aan de actuele, dringende behoefte aan een goede gezondheidszorg wereldwijd.

Het programma bestaat uit twee termijnen klinische zorg in Nederland, waarin de arts getraind wordt in gynaecologie/obstetrie en ofwel pediatrie ofwel chirurgie. Deze klinische termijnen worden gevolgd door de Nederlandse Tropencursus (NTC) aan het Koninklijke Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Ter afsluiting loopt de arts een klinische stage in het buitenland. De volledige opleiding duurt 27 maanden.

Rol van NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is al meer dan 50 jaar is betrokken bij de opleiding van artsen die voor korte of langere tijd in een ‘low resource setting’ gaan werken. De NVTG is de vereniging voor een breed scala professionals, zoals paramedici, epidemiologen, sociologen en anderen, die met hun expertise bijdragen aan kennis en uitvoering van global health.

Meer informatie over de opleiding

Het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut IGT/OIGT) is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Lees verder over de opleiding op www.oigt.nl, ook voor vacatures voor opleidingsplaatsen.