Vanaf 1 januari 2018 moeten basisartsen zich verplicht herregisteren in het BIG-register om de titel basisarts te mogen blijven gebruiken. Hiervoor hebben zij het Periodiek Registratie Certificaat nodig. 

Om het Periodiek Registratie Certificaat te halen moeten basisartsen het scholing- en toetsprogramma doorlopen. Het scholings- en toetsprogramma voor basisartsen wordt u aangeboden door VUmc Academie, in samenwerking het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centrum. Het Ministerie van VWS vindt het noodzakelijk dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg beschikt over een aantoonbare kwalificatie. Daarom moet iedereen die patiëntencontact heeft ingeschreven zijn in het BIG-register.

VUmc Academie ontwikkelde een scholing- en toetsprogramma dat deelnemers helpt in korte tijd zeer veel kennis tot zich te nemen. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor iBooks. Het programma is in nauwe afstemming ontwikkeld met het Ministerie van VWS, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de KNMG.

iBooks

In de speciaal ontwikkelde iBooks krijgen deelnemers de lesstof aangeboden die in de raamplannen voor de opleiding geneeskunde zijn vastgelegd. Van tien klinische specialismen worden meer dan 900 keer aandoeningen beschreven. De teksten zijn rijk aangevuld met illustraties, klinische afbeeldingen en video’s, gebaseerd op het principe ‘een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden’. Zo is het mogelijk om lacunes in de eigen kennis te identificeren en waar nodig kennis snel op te frissen. iBooks bieden bovendien de mogelijkheid om eigen notities aan te brengen en deze later als studiekaartjes te raadplegen. Vanuit de iBooks wordt verwezen naar de onderliggende literatuur.

Het scholing- en toetsprogramma bestaat uit drie modules. De eerste is gericht op kennis, de tweede op klinisch redeneren en de derde op klinische vaardigheden. Om het scholings- en toetsprogramma op tijd en succesvol af te ronden, raad ik u aan om u tijdig in te schrijven.”

Schrijf u hier in

Bron: Scholingbigherregistratiebasisartsen.nl