Ouderengeneeskunde is een van de snelst groeiende medische specialismen, met een verrassend breed en diep werkterrein. Met recht het vakgebied van de toekomst. 

SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen de drie opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde. Door deze bundeling van krachten geeft SOON een impuls aan de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. SOON is de spil in verschillende activiteiten rondom ouderengeneeskunde.

  • Voor aankomende aios organiseert SOON de centrale aanmelding, meeloopdagen en coschappen
  • De unieke STARtclass bereidt aios ouderengeneeskunde intensief voor op acute medische situaties
  • SOON organiseert twee keer per jaar een Landelijke Aiosdag waar de nieuwte ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van specialisme ouderengeneeskunde aan bod komen
  • Opleiders kunnen een speciale kaderopleiding volgen bij SOON
  • SOON helpt kennis, kunde en ervaring van medewerkers binnen de drie aangeboden opleidingsinstituten te bundelen en te verspreiden

SOON is een initiatief van de opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam (VUmc), Nijmegen (Radboudumc) en Leiden (LUMC).

De opleiding

Feiten en cijfers

  • Duur van de opleiding is drie jaar. Deeltijd is ook mogelijk, net als vrijstellingen op basis van werkervaring;
  • De opleiding bestaat uit 4 dagen praktijk en 1 dag cursorisch onderwijs;
  • Praktijkgedeelte op vier plaatsen: verpleeghuis, GGz-instelling, ziekenhuis en stageplaats;
  • Start van de opleiding in maart en september;
  • Werkgever tijdens de opleiding is de sboh: www.sboh.nl.

Lees verder op onze site.