HBO Drechtsteden is een particulier kennisinstituut op de terreinen van (maritieme) techniek, management & ondernemerschap en zorg & welzijn. Wij bieden kleinschalig flexibel onderwijs op maat en zijn persoonsgericht. Wij maken gebruik van Blended learning (combinatie van face-to-face onderwijs en online leren) en Modulair onderwijs in de vorm van leeropbrengsten.

Speciaal voor (werkende) volwassenen heeft HBO Drechtsteden een flexibel onderwijsconcept in ontwikkeling, dat maximaal is toegesneden op de wensen en behoeften van werkende volwassenen, waar bijvoorbeeld ook erkenning van eerdere verworven competenties (EVC’s) in beeld worden gebracht. Lees verder ….

Post-bachelor opleiding Verlieskunde (1 jaar)

Met de post-bachelor opleiding Verlieskunde wordt u deskundige in het begeleiden van mensen bij rouw, verlies en transitie. We zien in heel veel beroepen dat mensen kunnen begeleiden met verlies een belangrijke competentie is. In de zorg zien we situaties van verlies van gezondheid of dat men afscheid moet nemen van geliefden. Ook bij professionals binnen HRM zien we situaties waarin men geconfronteerd wordt met problematiek rondom verlies van werk of dat medewerkers de vertrouwde omgeving moeten loslaten en zich moeten voorbereiden op het nieuwe. Verlies is een life-event dat vaardigheden en kennis vraagt binnen veel beroepen. Lees verder ….

Post-Bachelor Zorgadministratie (ca. 6 mnd)

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen op zorginhoudelijk gebied, maar ook veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast is het op orde hebben van de registratief administratieve processen een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken. Lees verder ….

Post-Bachelor Ervaringsdeskundige (2 jaar)

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Meer en meer wordt erkend dat inzet van ervaringsdeskundigen, ook op centrale posities in de organisatie, van belang is. De post bachelor opleiding Ervaringsdeskundige levert u de kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten. Lees verder ….

Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet (ca. 5 mnd)

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. Lees verder ….

Wil je contact?

Stel hier je vraag!