Het UMCG verzorgt universitaire opleidingen en opleidingen op hbo-niveau, medisch en verpleegkundig specialistische opleidingen en een groot aantal bij- en nascholingen. Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG.

Beroepsopleidingen in de zorg

Na de basisopleiding tot verpleegkundige zijn er volop mogelijkheden u verder te specialiseren. Het Wenckebach Instituut UMCG biedt alle verpleegkundige vervolgopleidingen die landelijk erkend zijn door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). Alle opleidingen zijn competentiegericht: kennis, vaardigheden en attitude worden geïntegreerd aangeboden en geoefend in het Wenckebach skills center UMCG. De opleidingen kennen een onderlinge samenhang: als u een tweede opleiding volgt, kunt u vrijstellingen krijgen voor een aantal modules. Voor alle opleidingen is een aanstelling bij het UMCG of een ziekenhuis in de regio nodig. Het Martiniziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG en de Hanzehogeschool Groningen bieden gezamenlijk een bij- en nascholingsprogramma voor verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Intensieve zorg
Acute zorg
Chronische zorg en
moeder en kind
Endoscopie-verpleegkundige
Stoma-verpleegkunde