Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Als lid van de Vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) bieden wij naast basiszorg ook op enkele onderdelen topklinische zorg. Samen gezonder, dat is waar 265 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Wij willen patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Zodat zij zo snel als mogelijk en verantwoord is weer in hun eigen omgeving verder kunnen herstellen. Natuurlijk houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, behoeften en omstandigheden.

Amphia-logo-1Amphia is een opleidingsziekenhuis in de breedste zin van het woord. Wij zijn ervan overtuigd dat ruime opleidingsmogelijkheden een belangrijke factor zijn bij het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Je hebt meer plezier in je werk wanneer je mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen en te ontplooien.

Vanuit het ziekenhuis nemen collega’s deel aan opleidingen tot medisch specialist, medische vervolgopleidingen, nascholingen, co-assistentenopleiding, basisopleidingen tot verpleegkundige, andere paramedische opleidingen en specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen.

Medische vervolgopleidingen

In Amphia wordt opgeleid volgens moderne standaarden, conform normen van vakverenigingen en de overkoepelende organisatie van medisch specialisten. Voor nadere info over deze standaarden kunt u terecht op de website van de KNMGLees verder

Verpleegkundige

Amphia lerenAmphia vindt het belangrijk om in de eigen medewerkers te investeren, om de patiëntenzorg te verbeteren. Daarom leiden we onze eigen verpleegkundigen op via de Deeltijd leerweg. Hierin worden verpleegkundigen met een MBO vooropleiding die bij ons een vast contract hebben, opgeleid tot HBO verpleegkundigen. Lees verder

Verpleegkundige specialisaties

Het karakter van een topklinisch ziekenhuis brengt met zich mee dat patiënten behandeld en verpleegd worden die hoog-complexe zorg behoeven. Deze zorg wordt geboden op speciaal daarvoor uitgeruste afdelingen. De verpleegkundige die voor een bepaald specialisme opgeleid worden ontvangen onderwijs volgens de meest moderne inzichten en maatstaven.

Amphia biedt hiervoor de volgende praktijkcomponenten aan: Cardiac Care, Hemato – Oncologie, Intensive Care, Kindergeneeskunde, Dialyse, Obstetrie/gynaecologie, Oncologie, Palliatieve Zorg, Recovery Room Care, Research, Sociale psychiatrie, Spoedeisende Hulp. Lees verder

Medisch ondersteunende en assisterende opleidingen

Binnen Amphia wordt opgeleid voor verschillende medisch ondersteunende en assisterende beroepen. Dit zijn opleidingstrajecten, waarin iemand naast het werken in de praktijk, een opleiding in een opleidingsinstituut volgt. Op deze manier kan het geleerde direct worden toegepast in de praktijk en speelt de praktijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Amphia biedt voor de volgende opleidingen de praktijkleer component aan: Anesthesiemedewerker, Apothekersassistent, Gipsverbandmeester, Klinisch Neurofysiologisch, Klinisch Perfusionist, Laborant, Medisch beeldvormend en radiotherapeutisch laborant, Operatieassistent, Radiodiagnostisch Laborant, Sterilisatieassistent, Tandartsassistent …Lees verder

Master opleidingen

Beroepen als verpleegkundig specialist en physician assistant  zijn niet meer weg te denken in de Nederlandse gezondheidszorg. Amphia hecht belang aan de inzet van deze betrekkelijk nieuwe groep professionals. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van patiëntenzorg gewaarborgd, maar is er ook sprake van extra voorwaarden die bijdragen aan de kwaliteit ervan. Lees verder

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze site. Vragen over het volgen van een opleiding bij het Amphia Ziekenhuis kunnen worden gesteld via het contactformulier.