Werkervaringen, technieken

Mijn affiniteit ligt bij het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg. Ik heb ruime ervaring met zowel uitvoeringsaspecten als met beleidsaspecten binnen de gezondheidszorg. Als verpleegkundige heb ik vele jaren gewerkt met patiënten, waaronder een aantal jaren in het OLVG te Amsterdam op de afdeling oncologie/interne geneeskunde. Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt in beleid en bestuur bij verschillende artsenorganisaties. Vanwege mijn recent afgeronde onderzoeksopleiding ben ik goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderzoeksgebied in de gezondheidszorg.

Statistische vaardigheden:

 • Goed onderlegd in data-analyses en statistiek: vaardig met R, SPSS, Excel en het werken met een database

Taalvaardigheden:

 • Nederlands moedertaal; Engels, Duits – beiden in zowel geschreven als gesproken woord redelijk tot goed

Cursussen, trainingen

 • 2018. Verpleegkunde examen opnieuw behaald in 2018 ten behoeve van BIG-herregistratie
 • 2015 – 2017
  – Master Evidence Based Practice in Health Care (Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde). Afstudeeronderzoek: “Ethnic differences in multimorbidity: exploring the influence of socioeconomic status”
  – Extra-curriculaire module Evidence Based Practice in Health Care: Basic concepts of qualitative research in health care (Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde)
 • 1987 – 1991. Verpleegkunde-A (BIGRA te Amsterdam
 • 1977 – 1984
  – Sociale Wetenschappen – major sociale pedagogiek, minors sociologie en orthopedagogiek (Universiteit van Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen)
  – 1e graads lesbevoegdheden: Pedagogiek, Sociologie, Agogiek, Opvoedkunde, Algemene Didaktie
 • 1971 – 1977. Atheneum B (EckartCollege, Eindhoven)

Diversen, hobbies

2011 – heden. Mede-coördinator Netwerk Zorg GroenLinks (adviesgroep GroenLinks-kamerleden Zorg en Welzijn)

Wensen t.a.v. nieuwe functie

Gezondheidsonderzoek-gerelateerd werk, zowel full-time als part-time