Werkervaringen, technieken

 • Huisartsenpraktijk: stagiaire praktijkondersteuner (8 uur)
  Taken:
  – Ik voer gesprekken met patiënten met diabetes en CVRM onder begeleiding van de praktijkondersteuners.
 • 2014-2016: Thuiszorg: wijkverpleegkundige (24 uur)
  Taken:
  – Ik was verantwoordelijk voor de indicatiestelling van cliënten voor verpleging en verzorging vanuit de ZVW;
  – Ik zorgde ervoor dat cliënten de noodzakelijke zorg kregen door het optimaal coördineren en plannen van de zorg;
  – Ik begeleidde cliënten bij het omgaan met ziekten en beperkingen waardoor zij langer zelfstandig thuis konden blijven wonen;
  – Ik overlegde met mantelzorgers, wijkteams, huisartsen en andere disciplines waardoor ik adequate afstemming van de zorg bereikte.
 • 2014: coach wijkteam Schuytgraaf\Elderveld in de gemeente Arnhem (28 uur)
  Taken:
  – Ik legde huisbezoeken af bij inwoners met een ondersteuningsvraag en verhelderde de vraag m.b.v. motiverende gespreksvoering;
  – In overleg met het team stelde ik de nodige ondersteuning vast en regelde deze;
  – Ik overlegde met mantelzorgers, thuiszorg, huisartsen en andere disciplines waardoor ik adequate afstemming van de zorg bereikte.
 • 2011-2014: Pleyade: Zorgbemiddelaar (24 uur)
  Taken:
  – Ik regelde de intake van nieuwe cliënten voor woonzorgcentra en verpleeghuizen d.m.v. van huisbezoeken en rondleidingen;
  – Ik was verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van inhuizingen in woonzorgcentra en verpleeghuizen;
  – Ik zorgde samen met mijn collega’s voor een optimale bezettingsgraad van de verpleeghuizen en woonzorgcentra van Pleyade;
  – Ik verzorgde de aanvraag van indicaties voor de AWBZ.
 • 2010-2011: Coachingstraject voor nieuwe stap in mijn loopbaan
 • 2007-2010: Zorgbelang Gelderland, een belangenorganisatie voor gebruikers van zorg: adviseur Wmo, vervoer en indicatiestelling (28 uur)
  Taken:
  – Ik leidde cliëntenpanels (kwalitatieve onderzoeksmethode naar de klanttevredenheid) bij instellingen voor eerstelijnszorg en thuiszorg;
  – Ik verzorgde trainingen en lezingen op het gebied van de Wmo;
  – Ik was in mijn regio verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten om voorlichting en informatie te geven aan zorgvragers;
  – Ik diende overheden en instellingen van advies vanuit cliëntperspectief.
 • 2006-2007: Gemeente Rheden: Frontoffice medewerker Zorgloket (16 uur).
 • 1997-1998: Arbodienst Apeldoorn: Sociaal verpleegkundige voor ziekteverzuimbegeleiding (20 uur)
 • 1995-1996: Ziekenhuis Velp: Verpleegkundige (16 uur)
 • 1991-1994: Academisch Ziekenhuis Rotterdam ‘Dijkzigt’: Teamverpleegkundige interne geneeskunde (32 uur)

Cursussen, trainingen

 • 2016-heden: Praktijkondersteuner huisartsen somatiek
 • 2014-2015: Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk – Certificaat.
 • 2006-2007:  Advisering en Indicatiestelling voor de sector Wonen, Welzijn en Zorg – Certificaat.
 • 1994-1997: Bedrijfsverpleegkunde (parttime), Diploma.
 • 1986-1991: HBO-Verpleegkunde – Diploma.
 • 1981-1986: HAVO Diploma

Diversen, hobbies

Lezen, tai chi, toneelspelen

Wensen t.a.v. nieuwe functie

Praktijkondersteuner Somatiek of ouderenzorg