De Nederlandse Zorg Site

Zorgbemiddelaar

De zorgbemiddelaar fungeert binnen een specifieke cliëntsituatie als centrale aanspreekfiguur van zowel cliënt- als hulpverlenersysteem

De functie van “zorgbemiddelaar” is gekoppeld aan een thuiszorgdossier (= zorgplan). De wet stelt dat de zorgbemiddelaar wordt aangeduid door de cliënt / patiënt.

Wanneer kan men beroep doen op een zorgbemiddelaar

De belangrijkste voorwaarde om een beroep te kunnen doen op een zorgbemiddelaar is het opstarten van een thuiszorgdossier in een bepaalde cliëntsituatie. De functie van zorgbemiddelaar is immers verbonden met het bestaan van een thuiszorgdossier.

De taken van een zorgbemiddelaar

De zorgbemiddelaar heeft als aanspreekpunt een aantal concrete taken:

 • De zorgbemiddelaar fungeert binnen de concrete cliëntsituatie als aanspreekpunt naar betrokken cliënt- en hulpverlenerssysteem toe;
 • De zorgbemiddelaar respecteert en bewaakt de belangen van de cliënt / patiënt en betrokken hulpverleners;
 • De zorgbemiddelaar kent de cliënt en thuiszorgsituatie voldoende om de situatie op te volgen;
 • De zorgbemiddelaar bewaakt de taakafspraken tussen de zorg- en hulpverleners en volgt de thuiszorgsituatie op;
 • De zorgbemiddelaar informeert de cliënt / patiënt over de doelstelling en werking van het thuiszorgdossier;
 • De zorgbemiddelaar informeert de zorg- en hulpverleners en de familie van de cliënt / patiënt over de bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen en/of verwijst indien nodig door naar andere diensten of disciplines;
 • De zorgbemiddelaar signaleert en maakt de noden en hiaten in de hulpverlening bekend en denkt mee aan mogelijke structurele oplossingen;
 • De zorgbemiddelaar scoort de cliënt / patiënt driemaandelijks aan de hand van de scoreschaal inzake zorgbehoevendheid, dit in overleg met betrokkenen binnen de zorgsituatie. Indien de minimumscore van 5 niet wordt gehaald, schrijft de zorgbemiddelaar een geargumenteerde schriftelijke motivatie rond de opstart van het thuiszorgdossier;
 • De zorgbemiddelaar is verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen t.a.v. de registratie van het thuiszorgdossier bij vzw OVOSIT;
 • De zorgbemiddelaar is verantwoordelijk om na een multidisciplinair team de identificatiefiche van het thuiszorgdossier tijdig te bezorgen aan de (thuis)zorgcoördinator opdat deze de administratieve verplichtingen rond een multidisciplinair team kan nakomen nl. de administratieve documenten binnen de maand na het multidisciplinair team binnen brengen bij vzw OVOSIT.

De vaardigheden van een zorgbemiddelaar

Sociale vaardigheden:

 • De keuzevrijheid van de cliënt / patiënt en zijn sociaal netwerk respecteren;
 • Contacten te leggen;
 • Te bemiddelen tussen cliënt / patiënt, cliënt- en hulpverlenerssysteem;
 • Om de belangen van de cliënt / patiënt te verdedigen.

Organisatorische vaardigheden:

 • De vaardigheid om een thuissituatie in te schatten om zo de nood aan zorg in zijn verschillende aspecten te formuleren;
 • Administratieve zorgvuldigheid.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie