De Nederlandse Zorg Site

Zorgbemiddelaar

De zorgbemiddelaar fungeert binnen een specifieke cliëntsituatie als centrale aanspreekfiguur van zowel cliënt- als hulpverlenersysteem

De functie van “zorgbemiddelaar” is gekoppeld aan een thuiszorgdossier (= multidisciplinair zorgplan). De wet stelt dat de zorgbemiddelaar wordt aangeduid door de cliënt / patiënt.

Wanneer kan men beroep doen op een zorgbemiddelaar

De belangrijkste voorwaarde om een beroep te kunnen doen op een zorgbemiddelaar is het opstarten van een thuiszorgdossier in een bepaalde cliëntsituatie. De functie van zorgbemiddelaar is immers verbonden met het bestaan van een thuiszorgdossier. Er is niet één samenwerkingsmodel tussen thuiszorgteams, huisartsen en gemeenten. Hoe dit te organiseren is afhankelijk van de lokale en persoonlijke situatie. De zorgbemiddelaar (-coördinator) is in de praktijk vaak degene die het meeste contact heeft met de patiënt/familie en ook het vertrouwen heeft om een goed zorgplan op te stellen. In veel gevallen hebben zorginstellingen zelf een zorgbemiddelaar in dienst.

De taken van een zorgbemiddelaar

Als zorgbemiddelaar heb je een divers takenpakket. Je informeert, adviseert, begeleidt cliënten en bemiddelt over de zorgvraag en je ziet ook o.a. toe op de juistheid van indicaties. De zorgbemiddelaar heeft als aanspreekpunt een aantal concrete taken afhankelijk van de situatie:

 • De zorgbemiddelaar fungeert binnen de concrete cliëntsituatie als aanspreekpunt naar betrokken cliënt- en hulpverlenerssysteem toe;
 • De zorgbemiddelaar respecteert en bewaakt de belangen van de cliënt / patiënt en betrokken hulpverleners;
 • De zorgbemiddelaar kent de cliënt en thuiszorgsituatie voldoende om de situatie op te volgen;
 • De zorgbemiddelaar bewaakt de taakafspraken tussen de zorg- en hulpverleners en volgt de thuiszorgsituatie op;
 • De zorgbemiddelaar informeert de cliënt / patiënt over de doelstelling en werking van het thuiszorgdossier;
 • De zorgbemiddelaar informeert de zorg- en hulpverleners en de familie van de cliënt / patiënt over de bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen en/of verwijst indien nodig door naar andere diensten of disciplines;
 • De zorgbemiddelaar signaleert en maakt de noden en hiaten in de hulpverlening bekend en denkt mee aan mogelijke structurele oplossingen;
 • De zorgbemiddelaar is verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen;
 • De zorgbemiddelaar is verantwoordelijk om na een multidisciplinair team het thuiszorgdossier tijdig te bezorgen aan de (thuis)zorgcoördinator opdat deze de administratieve verplichtingen rond een multidisciplinair team kan nakomen.

De vaardigheden van een zorgbemiddelaar

Sociale vaardigheden:

 • De keuzevrijheid van de cliënt / patiënt en zijn sociaal netwerk respecteren;
 • Contacten te leggen;
 • Te bemiddelen tussen cliënt / patiënt, cliënt- en hulpverlenerssysteem;
 • Om de belangen van de cliënt / patiënt te verdedigen.

Organisatorische vaardigheden:

 • De vaardigheid om een thuissituatie in te schatten om zo de nood aan zorg in zijn verschillende aspecten te formuleren;
 • Administratieve zorgvuldigheid.