De Nederlandse Zorg Site

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

(HBO niveau 5)

Als anesthesiemedewerker werk je samen met de anesthesioloog. Dat is een arts die onder andere gespecialiseerd is in het toedienen van anesthesie, oftewel narcose. Je werkt samen in een operatieteam van ongeveer zes mensen waarin iedereen eigen taken heeft. De anesthesioloog bespreekt samen met de patiënt hoe hij of zij verdoofd zal worden.

Onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog voer jij zelfstandig bepaalde taken uit. Zo controleer je voor de operatie alle apparatuur en zet je deze klaar in de operatiekamer, help je de patiënt onder narcose of plaatselijke verdoving te brengen en zorg je ervoor dat de patiënt goed ligt.

Voor, tijdens en na de operatie begeleid je de patiënt, geef je uitleg over de procedures en over wat je gaat doen en stel je de patiënt gerust. Je bewaakt (onder andere via beeldschermen) voortdurend de vitale functies van de patiënt. Bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk en ademhaling. Hierbij treed je zo nodig corrigerend op en stel je de anesthesioloog hiervan op de hoogte.

Naar eigen inzicht rapporteer je veranderingen in de toestand van de patiënt tijdens de operatie aan de anesthesioloog. De gegevens van elke patiënt houd je bij op de anesthesielijst of via automatische verslaglegging in de computer.

De taken van de gediplomeerde anesthesiemedewerker beperken zich niet tot de operatiekamer. Zo werk je bijvoorbeeld ook op poliklinieken waar kleine ingrepen plaatsvinden. En bij pijnbestrijding na een ingreep of tijdens chronische pijnbehandeling. Tevens werk je tijdens spreekuren voorafgaand aan de anesthesie. En maak je deel uit van traumateams. De gediplomeerde anesthesiemedewerker heeft hiervoor wel een aanvullende scholing nodig.

Wat je leert
Aan het eind van de opleiding ben je volledig in staat om de anesthesioloog (de narcotiseur) te assisteren bij het toedienen van een plaatselijke of algehele verdoving bij patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ook kun je, zelfstandig en onder supervisie van de anesthesioloog, de patiënt bewaken tijdens een operatie en/of acute situatie.

In opdracht van de anesthesioloog kun je medisch technische handelingen uitvoeren. In voorkomende situaties, na het stellen van een diagnose, ben je in staat zelfstandig de meest gebruikelijke therapie te starten. Je kunt indien nodig zelfstandig beginnen met reanimeren. Zowel zelfstandig als onder de supervisie van de anesthesioloog kun je de narcose onderhouden.

HBO inservice opleiding
Voor dit beroep is er de inservice opleiding Anesthesiemedewerker of de opleiding Verpleegkunde – Technische Stroom. In deze opleiding combineer je Verpleegkunde HBO met Anesthesiemedewerker. Je ontvangt dus twee diploma’s. Je kunt voor de opleiding tot anesthesiemedewerker bij de meeste ziekenhuizen in Nederland een aanstelling als leerling anesthesiemedewerker krijgen. Je moet daar eerst voor solliciteren. Op de website van het College Zorg Opleidingen (CZO) vind je het laatste overzicht van de ziekenhuizen waar je de opleiding kunt volgen. Als je aangenomen bent, meldt het ziekenhuis je aan bij een regionaal opleidingsinstituut en daarna kun je dan met je gekozen opleiding beginnen.

Vervolgopleiding Sedatie Praktijk Specialist (SPS)
Een Sedatie Praktijk Specialist is een ervaren anesthesiemedewerker met een aanvullende opleiding van 1 tot 2 jaar. Je leert hoe je matige tot diepe procedurele sedatie en analgesie (PSA) op een veilige en effectieve manier uitvoert bij volwassen patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. Dit zijn handelingen die hoofdzakelijk buiten de operatiekamer op verschillende functieafdelingen en behandelkamers van een ziekenhuis / instelling plaatsvinden. Op de website van het College Zorg Opleidingen (CZO) vind je het laatste overzicht van de ziekenhuizen waar je de opleiding kunt volgen. Aan het volgen van deze opleiding zijn voorwaarden verbonden, die kun je vinden op de site zien van het ziekenhuis / instelling waarvoor je kiest.

Meer informatie over deze beroepeb kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie-medewerkers: www.nvam.nl

Lees verder op youchooz.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie