De Nederlandse Zorg Site

Epidemioloog

Een epidemioloog is een wetenschapper die als bioloog, medicus of diergeneeskundige gespecialiseerd is in statistisch onderzoek naar het voorkomen – de beïnvloedende factoren en de verspreiding van besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten binnen een groep of een gebied – alsook in de preventie en de bestrijding van deze ziekten. Bron: anw.nl.

(Master / WO)

Een epidemioloog is een onderzoeker die in staat is om onderzoeksvragen uit de praktijk van de gezondheidszorg en volksgezondheid om te zetten naar een adequate onderzoeksopzet, dit onderzoek uit te voeren, en/of de uitvoering hiervan te coördineren. Zij kunnen hierdoor een relevante bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid.

Er zijn twee soorten Epidemiologen:

  1. Epidemioloog A op MSc-niveau
  2. Epidemioloog B of Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog op PhD-niveau

Vaak wordt epidemiologie gezien als de methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in menselijke populaties (in tegenstelling tot dierlijke- of celpopulaties). De centrale variabele in elk epidemiologisch onderzoek is immers een gezondheids- of ziektemaat. Het vakgebied behandelt zowel etiologie, diagnostiek, prognostiek als interventie vraagstukken. Hiermee is dit type onderzoek van wezenlijk belang voor de verbetering van de preventieve en curatieve gezondheidszorg, in zowel de medische als de paramedische sector. Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Epidemiologie betekent letterlijk “datgene wat er over het volk ligt”. Het heeft de specifieke betekenis gekregen van “datgene wat er aan ziekte onder het volk is”. Voor (landbouwhuis)dieren wordt de specifieke term veterinaire epidemiologie gebruikt, hoewel hier beter gesproken kan worden van “epizoötiologie”.

Bron: Wikipedia.nl

De vervolgopleiding

De doelgroep voor de vervolgopleiding bestaat uit onderzoekers (waaronder promovendi) en professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie, beleid en management).
De opleiding richt zich in eerste instantie op WO-masters met een (bio)medische opleiding. Voor HBO-bachelors met gezondheidsgerelateerde opleidingen gelden aanvullende voorwaarden. De opleiding wordt aangeboden als tweeënhalf jarige deeltijdopleiding. De site van de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) biedt een duidelijk overzicht van welke opleidingen en cursussen er zijn in Nederland. Lees verder op www.epidemiologie.nl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie