De Nederlandse Zorg Site

Maatschappelijk Werker

Als Maatschappelijk Werker ondersteun je mensen – thuis of buitenshuis – van alle leeftijdsgroepen die professionele hulp nodig hebben bij het omgaan met en het aanpakken van problemen in hun dagelijkse omgeving. Dit zijn niet alleen mensen met een beperking, maar ook volwassen die het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Soms ondersteun je mensen alleen overdag, maar sommige hebben permanente hulp nodig bijvoorbeeld in een instelling.

(vanaf MBO niveau 4)

Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen met problemen. Zoals een onveilige leefsituatie, geldgebrek, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen en conflictsituaties. Je begeleidt cliënten op hun weg naar zelfstandigheid, leert hen inzicht te krijgen in hun eigen vermogens en motiveert hen tot het aanleren van nieuw gedrag. Je biedt op een professionele manier begeleiding. Daarbij weet je gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken. Het beroepsterrein van maatschappelijk werker is enorm breed en kent diverse niveau’s.

Als maatschappelijk werker kijk je niet alleen naar de persoon die om hulp komt vragen, maar ook naar de invloed van de problemen op andere mensen uit de omgeving van de cliënt. Als de problemen bijvoorbeeld met het hele gezin te maken hebben, kan een gerichte aanpak voor het gezin de oplossing zijn. Je kijkt niet alleen naar de problemen die mensen ervaren in hun relaties met mensen om hen heen, maar je richt je ook op praktische en materiële problemen zoals schulden en woonvoorzieningen. Soms verwijs je de cliënt door naar andere deskundigen of instanties, zoals een psycholoog.

Van elke cliënt houd je in een dossier de ontwikkelingen bij. Je hebt regelmatig overleg met collega’s, met wie je praat over je manier van werken en de uiteindelijke resultaten. Zo’n overleg is ervoor om je verder te helpen als gesprekken niet zo soepel lopen. Wie precies je collega’s zijn, is afhankelijk van de instelling waar je werkt. In een verpleeghuis werk je bijvoorbeeld samen met de verpleeghuisarts, in een ziekenhuis met verpleegkundigen en de kinderarts en bij het algemeen maatschappelijk werk met collega-maatschappelijk werkers.

Er zijn diverse werkvelden waarin je kunt werken.

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • Verpleeghuiszorg
  • Ziekenhuizen
  • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
  • Gehandicaptenzorg

Kijk eens bij de volgende functies. Ze zijn net allemaal iets anders.

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
Met de MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener kun je veel kanten uit. Je leert mensen helpen die in een probleemsituatie zitten. Dit kunnen cliënten zijn van alle opleidingsniveaus en leeftijden. Ook leer je hoe je moet bemiddelen in conflicten tussen deze cliënten en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Daarbij zorg je dat de cliënt zelfredzaam wordt. Lees verder op youchooz.nl 

Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg is een MBO-opleiding op niveau 4. Je leert hoe je mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Lees verder op youchooz.nl

Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen
Tijdens de MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen op niveau 4 leer je hoe je mensen met problemen begeleidt en ondersteunt. Daarbij kun je langdurige of tijdelijke steun geven aan bijvoorbeeld daklozen, jongeren of vrouwen (en kinderen) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Je leert hoe je deze mensen kunt helpen om zo zelfstandig mogelijk bij de dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld wonen en huishouden) en in de maatschappij te functioneren. Lees verder op youchooz.nl

Sociaal Cultureel Werker
Ben je sociaal, kun je goed samenwerken en wil je graag mensen veranderen dan is de MBO-opleiding Sociaal-Cultureel Werker op niveau 4 iets voor jou. Als sociaal-cultureel werker betrek je burgers bij de samenleving. Je doel is hun zelfstandigheid te vergroten en hun woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. Je werkt in een wijk, buurt of stad vanuit een organisatie of als zelfstandig werker. Lees verder op youchooz.nl

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
Met de MBO-opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener kun je veel kanten uit. Je leert mensen helpen die in een probleemsituatie zitten. Dit kunnen cliënten zijn van alle opleidingsniveaus en leeftijden. Ook leer je hoe je moet bemiddelen in conflicten tussen deze cliënten en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties. Daarbij zorg je dat de cliënt zelfredzaam wordt. Lees verder op youchooz.nl

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Wil je aan de slag als maatschappelijk werker? Volg dan de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Tijdens je studie krijg je onder andere les in psychologie, sociologie, sociale geschiedenis, recht en filosofie. Lees verder op youchooz.nl

Let op:

Er zijn veel veranderingen gaande in het vakgebied van Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), en in sommige gevallen ook Pedagogiek. Daarom gaan deze 3 opleidingen bij de meeste onderwijsinstellingen samen in de opleiding Social Work.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie