De Nederlandse Zorg Site

Orthopedagoog

De orthopedagogiek betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich richt op de behandeling van mensen met een mentale en/of fysieke beperking en mensen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden.

(WO)

Een orthopedagoog biedt een behandeling aan mensen met ontwikkelingsproblematiek. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen. De orthopedagoog maakt voor mensen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de mensen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de begeleiders of familie en vrienden, aan wie hij of zij adviezen geeft met betrekking tot de begeleiding en de therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

Lees verder op wikipedia.org

De opleiding

De opleiding tot orthopedagoog is een universitaire studie. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast bestaat er ook een bachelor in de orthopedagogie, wat eigenlijk een opleiding is tot professioneel opvoeder (ook wel GOB genoemd → Gespecialiseerd opvoeder-begeleider).

Lees verder over het aanbod van geaccrediteerde opleidingen op NVO.nl 

Människor som tar potensmedel247.com för erektil dysfunktion har ungefär lika stor risk att ha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie