De Nederlandse Zorg Site

Pedagogisch Medewerker

Als Pedagogisch Medewerker richt je je op het begeleiden, de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je begeleidt bijvoorbeeld kinderen in een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of ziekenhuis. Dit kunnen baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot twaalf jaar zijn, maar ook jong-volwassenen. Je levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van deze groep.

(vanaf MBO niveau 3)

Pedagogisch werk is heel breed en divers. Je organiseert bijvoorbeeld allerlei leuke activiteiten voor een groep kinderen op een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang (BSO) in een kindercentrum of schoolgebouw. De activiteiten kunnen gedurende de dag zijn, vóór, tijdens en na schooltijd, maar ook op schoolvrije dagen en in vakanties. Je kan bijvoorbeeld ook als pedagogisch medewerker werken in het ziekenhuis om kinderen over de eerste schrik heen helpen als ze een operatie moeten ondergaan. Ook de ouders kunnen jouw raad goed gebruiken. Je kan ook kinderen helpen, die gedragsproblemen hebben en ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan. Waar je misschien niet direct aan denkt, maar je kan bijvoorbeeld ook als onderwijsassistent op een school werken om de leraren tijdens de lessen te ondersteunen.

Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld:

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Tijdens je opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op niveau 3 leer je alles over het begeleiden van baby’s, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar. Je leert hoe je kinderen moet verzorgen en hoe je ze kunt helpen bij dagelijkse dingen als eten en drinken. Maar je leert ook hoe je kinderen kunt begeleiden in het zelfstandig worden. Belangrijk is dat je leert hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hiervoor bedenk je bijvoorbeeld activiteiten die je met kinderen kunt doen. Lees verder …

Pedagogisch medewerker BSO

Vind jij het leuk om samen met kinderen te schilderen, te sporten of toneel te spelen? Dan is het beroep pedagogisch medewerker BSO geschikt voor jou! Je begeleidt en organiseert allerlei leuke activiteiten voor een groep kinderen van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse opvang (BSO). Lees verder …

Pedagogisch medewerker ziekenhuizen

Een onderzoek of een operatie kan kinderen de stuipen op het lijf jagen. Als pedagogisch medewerker ziekenhuizen help je hen over de eerste schrik heen. Je bereidt de kinderen voor en loodst ze erdoorheen. Met informatie of door middel van spel en activiteiten. Ook de ouders kunnen jouw raad goed gebruiken. Lees verder …

Pedagogisch medewerker jeugdzorg

Een pedagogisch medewerker jeugdzorg wordt soms ook wel woonbegeleider jeugd of persoonlijk begeleider of begeleider wonen genoemd. Je begeleidt en ondersteunt mensen in hun eigen huis bij het zelfstandig wonen. Dit wordt ambulante woonbegeleiding genoemd. Lees verder …

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Als je na de opleiding Pedagogisch Medewerker op niveau 3 nog verder wilt studeren, kun je kiezen voor bijvoorbeeld Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op niveau 4. Hier leer je hoe je kinderen kunt begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het aanbieden van specifieke activiteiten. Je leert ook omgaan met kinderen die bijvoorbeeld gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of taalachterstand hebben. Daarnaast voer je gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders over de ontwikkeling van hun kind. Lees verder …

Let op:

Er zijn veel veranderingen gaande in het vakgebied van Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), en in sommige gevallen ook Pedagogiek. Daarom gaan deze 3 opleidingen bij de meeste onderwijsinstellingen samen in de opleiding Social Work.

MSPO staat voor Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs. MDGO staat voor Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorgonderwijs. Dat was voorheen een afdeling binnen het mbo waarbinnen meerdere beroepsopleidingen werden verzorgd. MSPO of MDGO als zodanig is dus geen diploma. Voor de kwalificatie-eis is de naam van de betreffende opleiding bepalend. Lees verder op fcb.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie