De Nederlandse Zorg Site

Psychiater / Psychotherapeut

Als psychiater en psychotherapeut behandel je mensen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen en problemen. Denk aan depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Een psychiater bekijkt hoe dit via een medische behandeling / medicatie kan worden verbeterd en een psychotherapeut bekijkt hoe dit via een psychotherapeutische behandeling kan worden behandeld. Tijdens je studie word je opgeleid tot psychiater én psychotherapeut.

(WO)

Om psychiater te worden, start je met de universitaire opleiding Geneeskunde. Daarna kun je solliciteren naar een opleidingsplaats Psychiatrie in, of verbonden aan, een academisch ziekenhuis of een algemeen (psychiatrisch) ziekenhuis.

Psychotherapie is een onderdeel van de opleiding tot psychiater. Vroeger werd je als psychiater automatisch geregistreerd in het BIG-register als psychotherapeut, maar tegenwoordig is dit niet meer zo. Als je wordt aangenomen kun je 4,5 jaar later afstuderen. Je leert het vak in de praktijk van ervaren psychiaters. De relatie psychiater-leerling wordt ook wel een meester-gezel relatie genoemd. Tijdens de studie ga je dus al aan de slag als psychiater in opleiding.

Wat doe je precies?

De patiënt komt via de huisarts bij jou terecht. Je stelt een diagnose door gesprekken met de patiënt en zijn directe omgeving, en door lichamelijk en laboratoriumonderzoek. Ook gedragsobservaties zijn van belang.

Psychiatrische stoornissen zijn vaak het gevolg van een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Bij een groot aantal psychiatrische ziektes is een erfelijke component in het spel, waardoor mensen een zekere kwetsbaarheid hebben voor een bepaalde aandoening. In situaties van stress kan die leiden tot het ontwikkelen van een stoornis. Iemand met een kwetsbaarheid voor depressies loopt bijvoorbeeld meer risico daadwerkelijk een depressie te ontwikkelen na een groot verlies. En iemand met een kwetsbaarheid voor psychosen heeft hierop een grotere kans bij drugsgebruik. Daarnaast kunnen lichamelijke ziektes, zoals een schildklieraandoening, of medicatiegebruik leiden tot psychische ontregeling.

Behandeling

Veel psychiatrische stoornissen worden behandeld met geneesmiddelen. Daarnaast kan een psychiater psychotherapeutische behandeling geven. Deze bestaat bijvoorbeeld uit een steunend gesprekscontact, inzicht gevende therapie of cognitieve gedragstherapie. In het laatste geval krijgen angsten of problematisch gedrag een plaats via het denken. Zo krijgt de patiënt grip op zijn klachten, waardoor deze verminderen. Behalve een opleiding tot arts en aansluitend tot psychiater, krijg je daarom ook een opleiding tot psychotherapeut.

Nauw betrokken

De meeste ernstige psychiatrische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen en psychosen, zijn chronisch van aard. Er bestaan wel geneesmiddelen om de klachten te verminderen, maar meestal niet om de ziekte te genezen. Dat betekent dat bepaalde categorieën patiënten jarenlang bij je in therapie zullen blijven. Als psychiater ben je daardoor nauwer bij je patiënten betrokken dan veel andere medisch specialisten.

Multidisciplinair team

In een eigen praktijk, op een polikliniek of bij een RIAGG, bestaat een groot deel van je werktijd uit contact met de patiënt en vaak ook zijn directe omgeving: de familie, de school of het werk.

Wanneer je (dag)klinisch werkt, maak je deel uit van een multidisciplinair team rond een groep patiënten. Samen met verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en bewegingstherapeuten stippel je voor elke patiënt een beleid uit. Als psychiater ben je meestal de manager van zo’n team. In een academisch ziekenhuis heb je bovendien allerlei opleidingstaken. Je geeft bijvoorbeeld les aan studenten en superviseert psychiaters in opleiding.

Lees verder op youchooz.nl over Psychiater / Psychotherapeut

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie